מבזקים

כלי נשק ותחמושת משרידי הטרוריסטים באזור הדרום