יחידות הצבא גילו רשת מנהרות ובצורים לטרורוסיטים בחוות חסראיא בפרבר חמא הצפוני מערבי