הטמפרטורות בעליה עד יום שבת

דמשק – סאנא

מעלות החום יוסיפו לעלות עד שיהיו יותר מהממוצע בכ 10-6 מעלות כתוצאה מהשפעת הארץ ממערכת אוויר המשתרעת בכל שכבות האוויר, ונלוואת בזרם חם ויבש.

מנהל החזאות ציפה הבוקר שמזג האוויר יהיה נאה בכלל עם הופעת כמה עננים בגבהים, ויהיה שרבי וחם באזור מזרחי ובאלבאדיה , הרוחות יהיו בין מערביות לדרום מערביות, קלות עד מתונות ,והים יהיה עם גלים נמוכים.

הטמפרטורות יוסיפו לעלות ביום ששי עד שיהיו יותר מהממוצע בכ 12-7 וביום שבת יתחילו לרדת באופן ניכר .