סיכול ניסיון הסתננות טרוריסטית בריף חמאת הצפוני

חמאת – סאנא

כתב סאנא בעיר חמאת מסר כי יחידה של הצבא הערבי הסורי הכשילה ניסיון הסתננות אשר יזמה חבורת טרור בציר העיירה אל-מסאסנה בכיוון האזורים הבטוחים שבפריפריה הצפון-מערבית של העיר .

הכתב הבהיר עוד כי יחידות הצבא הפנו מכות ארטילריות ורקטיות לקיני הטרוריסטים של א-נוסרה בשני הכפרים א-סהרייה ואל-עמיקה שבפריפריה הנ”ל .