בני הגולן הכבוש חידשו את סירובם לפרויקט טורבינות האוויר

אל-קוניטרה – סאנא

בני הגולן הסורי הכבוש חידשו את סירובם המוחלט והמלא לתוכנית ההתנחלותית של ישראל והמיועדת להקים  דרך הכוח, טורבינות אוויר באדמות בני מג’דל שמס.

בני הגולן הדגישו כי ביצוע תוכנית תוקפנית זו נחשב לאופי של התנחלות המיועד לשדוד את אדמות הגולן, אבל כל  המאמצים מושקעים כדי להפיל את התוכנית הזו יהיו התוצאות אשר יהיו.

ראוי לציין כי תוכנית הטורבינות האלה שישראל מנסה להעביר בנימוק הבאת אנרגיה חשמלית באמצעות הרוח, כוללת התקנת 52 טורבינות ענקיות אחרי הפקעת 600 דונמים משטחי בני  הגולן הסורי הכבוש .