nedal

אל-ג’עפרי : הודעת אל-ריאד מסורבת מכל וכל … המסמך של סוריה נחשב למבוא של בניית מכנים משותפים

ג’נבה – סאנא ראש המשלחת של הרפובליקה הערבית הסורית לג’נבה ד”ר בשאר אל-ג’עפרי אמר לעיתונאים אחרי הישיבה עם השליח המיוחד של או”ם לסוריה סטפאן דה מסטורה כי השפה לפיה נוסחה …

עוד ידיעות