nedal

בונאדריב: הצבא הסורי מסוגל לבלום כל סכנה אפשרית שמאימת על ארצו

מוסקבה – סאנא יו”ר הוועדה להגנה ולביטחון במועצת הפדרציה הרוסית, ומפקד הכוחות האוויריים הרוסיים לשעבר ויקטור בונדאריב הדגיש כי נוכחות הכוחות האמריקניים בסוריה בלתי לגיטמית. בונדאריב אמר היום לעתונאים במוסקבה: …

עוד ידיעות

סדור מצבם של 22 אנשים באל-חסקה

אל-חסקה – סאנא 22 אנשים סודר היום מצבם לאחר שהסגירו את עצמם לגופים הנוגעים בדבר, וזה במסגרת מדיניות הממשלה לחזוק הפיוסים, במקביל לפעולות הצבא הערבי הסורי לחיסול הטרור, ולהחזרת הביטחון …

עוד ידיעות