nedal

בהנחיתו של הנשיא אל-אסד משלחת מהצמרת הארצית ושרים בודקת את מצב השירותים בעיר אל-חסקה

אל-חסקה – סאנא  בהנחיתו של הנשיא מר בשאר אל-אסד משלחת שמיצגת את הצמרת הארצית של מפלגת אל-בעת’ הערבית הסוצילסטית והממשלה, שכוללת יו”ר לשכת החנוך ואל-טלאאע הארצית ושרי החנוך, הבריאות והחקלאות, …

עוד ידיעות

יחידות מהצבא גלו רשת מנהרות ומערכות לחימה משרידי טרוריסטי דאעש

דיר א-זור – סאנא יחידות מהצבא הערבי הסורי מצאו במהלך הסריקות שמבצעות באזורים המשוחררים מידי טרוריסטי דאעש בדיר א-זור, רשת חדשה של מנהרות משרידי הארגון הטרוריסטי באזור סביח’אן שבפרבר הדרומי-מזרחי …

עוד ידיעות