nedal

הצבא משיג התקדמות בפעולותיו לשחרורן של העיירות כפר בטנא וסקבא, וממשיך להבטיח את יציאתם של אלפי אזרחים מהע’וטה המזרחית

פרבר דמשק – סאנא יחידות מהצבא הערבי הסורי הגבירו היום את פעולותיהן בע’וטה המזרחית בפרבר דמשק, כדי לסרס את ארגוני הטרור מהאזור, במקביל להבטחת המעברים ליציאתם של האזרחים הנצורים על …

עוד ידיעות

פורום אל-קודס וזכות השיבה מדגיש את התנגדותו המוחלטת לעסקת המאה

דמשק – סאנא הקואליציה של כוחות פלגי ההתנגדות הפלסטינית כינסה היום ישיבה לפורום אל-קודס וזכות השיבה, באולם ליגת בוגרי המכון המסחרי באל-מזה שבדמשק. המשתתפים במפגש הדגישו את התנגדותם המוחלטת למה …

עוד ידיעות

 פרויקטים של אנרגיה חלופית ומתחדשת

דמשק – סאנא במסגרת ההסתמכות על האנרגיה המתחדשת כדי להגשים את הפיתוח המתמיד, פתח משרד המנהל המקומי והסביבה במגוון של פרויקטים הסומכים על האנרגיה החלופית ברוב המחוזות. המשרד ציין שפרויקטים …

עוד ידיעות