nedal

עצרת הזדהות עם השבויים בגדה המערבית

אל-קודס הכבושה – סאנא סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה כי הממסדים המעוניינים במצבם של  השבויים יחד עם הפלגים הלאומיים, דרשו מהקהילה הבינ”ל ומארגוני זכויות האדם, להפגין אחריות ולהפעיל לחץ על …

עוד ידיעות

ממסדים משפטיים פלסטיניים: יש להשליך אור על שאלת השבויים הפלסטינים

אל-קודס הכבושה – סאנא סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה כי ממסדים משפטיים פלסטיניים שמו את הדגש על הצורך להשליך אור בפורומים הבינ”ל, על שאלת השבויים הפלסטינים שבתוך מעצרי הכיבוש הישראלי …

עוד ידיעות

עצרת הזדהות עם האסירים בשטחי תש”ח

אל-קודס הכבושה – סאנא עצרת הזדהות עם האסירים הפלסטינים ושל גינוי לפשעי הכיבוש הישראלי התקיימה היום בשטחי תש”ח. סוכנות ו’פא מסרה כי המששתפים בעצרת שהתקיימה מול מעצר א-ג’למה שבשטחי תש”ח …

עוד ידיעות