nedal

כוחות הכיבוש הישראלי חזרו על התקפת הדייגים והחקלאים הפלסטינים ברצועת עזה הנצורה

אל-קודס הכבושה – סאנא ספינות המלחמה של הכיבוש הישראלי חידשו היום התקפת הדייגים הפלסטינים בים שבצפון רצועת עזה הנצורה, וזאת באש המקלעים. סוכנות מען מסרה כי ספינות המלחמה של הכיבוש …

עוד ידיעות

התחדשות ההתנגשויות בין שכירי החרב של הכיבוש הטורקי כולל בכך בסביבות תל תמר בפרבר אל-חסכה

אל-חסכה – סאנא מקורות מקומיים מסרו לכתב סאנא כי ההתנגשויות באמצעי לחימה קלים ובינוניים פרצו בין שכירי החרב של הכיבוש הטורקי בכפרים לילאן ואל-ארבעין שבצפון מערב העיירה תל תמר, על …

עוד ידיעות

המועצה הבינ”ל לגיבוי המשפט הצודק חזרה על התנגדותה לסנקציות המוטלות על סוריה

ג’ינבה – סאנא המועצה הבינ”ל לגיבוי המשפט הצודק וזכויות האדם, חזרה על התנגדותה לסנקציות הכלכליות החד-צדדיות המוטלות על סוריה מצדם של ארה”ב והאיחוד האירופי ,והדגישה כי סנקציות אלו מהוות הפרה …

עוד ידיעות

העצרת הכללית של האו”ם פתחה את פעילות השבוע הרם דרג תחת כותרת העתיד המיוחל והאו”ם המבוקש

ניו יורק – סאנא העצרת הכללית של האו”ם פתחה היום בבוקר בניו יורק את פעילות השבוע הרם דרג תחת כותרת (העתיד המיוחל והאו”ם המבוקש וחזרה על הדגשת ההתחייבות הקולקטיבית בפלורולזם …

עוד ידיעות

השגריר אלא: הסנקציות החד-צדדיות מהוות הפרה לזכויות היסודיות של תושבי הארצות הנתקפות

ג’ינבה – סאנא קבוצת המדינות החבורות באו”ם דרשו ביוזמתה של סוריה ממועצת זכויות האדם השייכת לארגון הבינ”ל, להפעיל לחצים על המדינות שמטילות סנקציות חד-צדדיות, כדי לאלץ אותן להענות לקריאות הבינ”ל …

עוד ידיעות