Hadeel

אלזועבי בישיבת היסוד של מנכ”לות רשת דמשק הבינלאומית : רבונו של העם הסורי אינו נושיא למקוח… שעבאן: מסעי הרמאות התקשורתית הפילו גרסת התקשורת החופשית במערב

דמשק – סאנא ישיבת היסוד הראשונה של מנכלות רשת דמשק הבינלאומית /אנשי הסברה נגד הטרור/ התכנסה היום במלון שיראתון שבדמשק בהשתתפותן של מדינות ערביות , אזוריות ,ובינלאומיות , כהמשך של …

עוד ידיעות

ראש פורום אנשי העסקים הסורים במצרים הדגיש כי הפרויקטים הסורים בחו”ל לא ימנעו חזרתם של התעשיינים לסוריה

דמשק – סאנא ראש פורום אנשי העסקים הסורים במצרים המהנדס ח’לדון אלמוקע הדגיש כי בתי החרושת הסורים במצרים מהווים כ %80 מכלל המפעלים שהוקמו בחו”ל. הוא ציין כי התעשייה הסורית …

עוד ידיעות

פשעי ישראל

דמשק – סאנא עיתון אלת‘ורה כתב תחת הכותרת / פשעי ישראל/כי אלה שתומכים ברצח ובטרור באזור במטרה לרצוח את עמי ערב ולהפקיר את דמם , הם עצמם שתומכים בישראל כדי …

עוד ידיעות