Hadeel

בכירים באו”ם קראו לשלטונות ישראל לשחרר את הילדים הפלסטינים מבתי הכלא הישראלים

 אלקודס – סאנא בכירים באו”ם קראו לשלטונות ישראל לשחרר את כל האסירים והילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא הישראלים, על רקע התפרצות ווירוס קורונה . המתאים האינושי של האו”ם בשטחים הפלסטינים …

עוד ידיעות