מבזקים

Hadeel

אלג’עפרי : סוריה מסרבת כל מסקנות עתידיות של משלחת חקר העובדות על אודות השימוש בנשק כימי בדומה כביכול

ניו יורק – סאנא נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם ד”ר בשאר אלג’עפרי הדגיש כי סוריה מסרבת כל מסקנות עתידיות של משלחת חקר העובדות שליד ארגון אי הפצת הנשק הכימי על …

עוד ידיעות