Hadeel

משרד החוץ הפלסטיני מחדש את גינויו לפשעי הכיבוש הממשיכים הלאה נגד הפלסטינים

אלקודס – סאנא משרד החוץ הפלסטיני גינה מחדש את המשך הכיבוש בפשעיו נגד הפלסטינים, והדגיש כי שתיקת הקהילה הבינלאומית מעודדת את הכיבוש להרחיק לכת בהפרותיו וביצוע תוכניות הקולוניאלסטיות שלו. משרד …

עוד ידיעות

יחידות הצבא מפנות מכות נגד עמדות הטרוריסטים בפרברי חאלב ואידליב וגרמו להם אבידות כבידות

מחוזות – סאנא כתב סאנא מסר כי יחידות הצבא הערבי הסורי היפנו מכות נגד מטות הקבוצות הטרוריסטיות בסביבת אלאתארב, כפר נוראן, דארת עזה ,באלה ,אלסחארה ותקאד בפריפריה המערבית של חאלב, …

עוד ידיעות

הטמפרטורות יותר מהרגיל לעונה

דמשק – סאנא היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו יותר מהרגיל לעונה בכ-3 מעלות. השירות המטאורולוגי מסר כי מזג האוויר יהיה מעונין חלקית עד מעונן בשעות הערב, וייתכן גשם מקומי …

עוד ידיעות