Hadeel

הוועידה הבינלאומית על אודות החזרת המהגרים הסורים נפתחה בארמון הוועידות בדמשק

 דמשק- סאנא עבודות הוועידה הבינלאומית של המפגש המשותף הרוסי- סורי על אודות החזרת המהגרים הסורים נפתחו היום בארמון הוועידות בדמשק. המפגש ידון בצעדים שנקטה הממשלה הסורית להכשרת הקרקע והתנאים לחזרתם …

עוד ידיעות

יריד מתעשיה סורית נפתח בבגדאד

דמשק – סאנא פעיליות יריד מתעשיה סורית למכירה ישירה המאורגן על ידי הלישכה האזורית של אגודת היוצאנים והמיבאים הערבים בסוריה ואיגוד היוצאים הסורים, נפתחו היום בבירת עיראק בגדאד בהשתתפות 100 …

עוד ידיעות