sliman

משרד החוץ הרוסי: לאברוב וקירי הדגישו את בצוע החלטות הקבוצה הבינלאומית לתמיכה בסוריה

מוסקבה  – סאנא שרי החוץ הרוסי סירגי לאברוב ועמיתו האמריקאי ג’ון קירי הדגישו במהלך שיחת טילפון שקימו ביניהם היום כי כדי לכנס פגישה חדשה לקבוצה הבינלאומית לתמיכה בסוריה אין מנוס …

עוד ידיעות

אמריקה עוקפת שוב

דמשק – סאנא תחת כותרת זאת כתב העתון הדמשקאי אל תורה כי היום מתכנסים נציגים של רוסי, אמריקה והא”ם בגניבה. גם השליח דה-מיסטורה משתתף הוא בדיונים על אודות למשבר בסוריה. …

עוד ידיעות