الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا در مصر (صفحه 2)

أرشيف الوسم : کرونا در مصر

آمار کرونا در مصر || 588 مبتلای جدید و 49 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 49 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 588 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 589 مبتلای جدید و 46 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 46 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 589 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 623 مبتلای جدید و 51 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 51 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 623 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 600 مبتلای جدید و 48 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 48 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 600 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 610 مبتلای جدید و 49 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 49 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 610 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 656 مبتلای جدید و 51 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 51 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 656 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 600 مبتلای جدید و 36 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 36 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 600 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 609 مبتلای جدید و 42 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 42 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 609 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 532 مبتلای جدید و 52 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 52 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 532 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در مصر || 541 مبتلای جدید و 44 فوتی

قاهره-سانا براساس اعلام وزارت بهداشت مصر، 44 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 541 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. دكتر خالد مجاهد، سخنگوی وزارت بهداشت مصر …

أكمل القراءة »