الرئيسية / أرشيف الوسم : هواشناسی (صفحه 8)

أرشيف الوسم : هواشناسی

اداره کل هواشناسی: پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: آسمان صاف خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: آسمان صاف خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: …

أكمل القراءة »

افزایش دمای هوا و احتمال وقوع پدیده یخزدگی و مه

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: آسمان صاف خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است: …

أكمل القراءة »

افزایش دمای هوا و احتمال وقوع پدیده یخزدگی و مه

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: آسمان صاف تا کمی ابری خواهد شد. در این …

أكمل القراءة »

اداره کل هوا شناسی کشور از بارش باران در چند منطقه خبر داد

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از کاهش دمای هوای کشور و از احتمال بارش باران در مناطق ساحلی و مناطق شمالی غربی اطلاع داد. اداره کل …

أكمل القراءة »

اداره کل هواشناسی کشور از وقوع پدیده یخ زدگی خبر داد

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور و از احتمال وقوع پدیده یخ زدگی در مناطق داخلی و ارتفاعات کوهستانی اطلاع داد. اداره …

أكمل القراءة »

پیش بینی کاهش دمای هوا و احتمال بارش باران در مناطق مختلف

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از کاهش دمای هوای کشور و از احتمال بارش باران در مناطق جنوبی و غربی اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور و از احتمال بارش باران خفیف در مناطق جنوبی و قلمون و مناطق داخلی اطلاع داد. …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور و از احتمال بارش باران خفیف در مناطق شرقی اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوای کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از افزایش دمای هوای کشور اطلاع داد. اداره کل هواشناسی اعلام کرد: آسمان صاف با بروز برخی ابرهای پراکنده خواهد شد. …

أكمل القراءة »