الرئيسية / أرشيف الوسم : هواشناسی (صفحه 6)

أرشيف الوسم : هواشناسی

پیش بینی کاهش دمای هوا و بارش باران شدید در اغلب مناطق کشور

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه، از کاهش دمای هوای کشور اطلاع داد. در این اطلاعیه آمده است: آسمان اغلب نقاط کشور نیمه ابری خواهد شد. این …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایس دمای هوا و بارش باران در ارتفاعات ساحلی

دمشق-سانا سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که دمای هوا افزایش می یابد. سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوا به طور کلی صاف تا نیمه ابری خواهد …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: دمای هوا بیشتر از حدود خود باقی می ماند. در این اطلاعیه آمده است: آسمان کشور صاف تا کمی …

أكمل القراءة »

سازمان هواشناسی کشور: پیش بینی افزایش دمای هوا

دمشق-سانا سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که دمای هوا افزایش می یابد. سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوا به طور کلی صاف تا نیمه ابری خواهد …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایش دمای هوا و بارش باران 

دمشق-سانا سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که دمای افزایش می یابد. سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوا به طور کلی نیمه ابری خواهد بود. در این …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایس دمای هوا و بارش باران در مناطق ساحلی

دمشق-سانا سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که دمای هوا افزایش می یابد. سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوا به طور کلی نیمه ابری خواهد بود. در …

أكمل القراءة »

پیش بینی افزایس دمای هوا و بارش باران در مناطق ساحلی

دمشق-سانا سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که دمای هوا افزایش می یابد. سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوا به طور کلی نیمه ابری  خواهد بود. در …

أكمل القراءة »

وضعیت آب و هوای کشور / پیش بینی بارش باران / هشداری از وقوع پدیده سیل

دمشق-سانا سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که دمای هوا کمتر از حدود نرمال خود باقی می ماند. سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوا به طور کلی …

أكمل القراءة »

پیش بینی بارش باران در منطقه جنوبی غربی

دمشق-سانا سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که دمای هوا افزایش می یابد. سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوا به طور کلی ابری خواهد بود. در این …

أكمل القراءة »

دمای هوا نزدیک به حدود نرمال خود باقی می ماند

دمشق-سانا سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که دمای هوا نزدیک یه حدود نرمال خود باقی می ماند. سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: هوا به طور کلی …

أكمل القراءة »