الرئيسية / أرشيف الوسم : مسجد الاقصی (صفحه 3)

أرشيف الوسم : مسجد الاقصی

یورش صدها شهرک نشینان به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا امروز  صدها از شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری “وفا” فلسطین گزارش داد: 85 از شهرک نشینان صهیونیستی و 103 …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی تحت حمایت اشغالگر

قدس اشغالی-سانا امروز  ده ها از شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری “وفا” فلسطین گزارش داد: 69 از شهرک نشینان صهیونیستی از …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا امروز  ده ها از شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری “معا” فلسطین گزارش داد: دهها از شهرک نشینان صهیونیستی از …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده ها شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی تحت حمایت اشغالگر

قدس اشغالی-سانا ده ها از شهرک نشینان صهیونیست  وتحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری وفا فلسطین گزارش داد: بیش از 100 از شهرک نشینان صهیونیستی …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی تحت حمایت اشغالگر

قدس اشغالی-سانا امروز شهرک نشینان صهیونیست  وتحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری وفا فلسطین گزارش داد: 33 از شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب المغاربه …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی

قدس اشغالی -سانا امروز شهرک نشینان صهیونیست  وتحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری وفا فلسطین گزارش داد: 114 از  شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی

 قدس اشغالی- سانا ده ها شهرک نشینان اسرائیلی تحت حراست نیروهای اشغالگر از سوی باب المغاربه به مسجد الاقصی مجددا یورش بردند. خبرگزاری “وفا” توضیح داد: بیش از صد شهرک …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

قدس اشغالی – سانا سلسله هتاکی های شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی همچنان ادامه دارد. به نقل از خبرگزاری وفا، شهرک نشینان از دروازه المغاربه تحت حمایت ارتش صهیونیستی …

أكمل القراءة »

نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی برای سومین روز یورش بردند.. و درب‌های مسجد جامع تاریخی قبلی را شکستند

قدس اشغالی – دمشق نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز برای سومین روز متوالی به مسجد مبارک الاقصی حمله کرده و درب‌های مسجد جامع تاریخی قبلی را شکستند و ضمن تعرض …

أكمل القراءة »