الرئيسية / أرشيف الوسم : مسجد الاقصی (صفحه 2)

أرشيف الوسم : مسجد الاقصی

یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک نشین صهیونیستی امروز مجددا با حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به مسجد اقصی یورش بردند خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: ده ها  شهرک نشین …

أكمل القراءة »

یورش مجدد  شهرک نشینان به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک نشین صهیونیستی امروز مجددا با حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به مسجد اقصی یورش بردند خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: ده ها  شهرک نشین …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری “وفا” فلسطین گزارش داد: /87/ شهرک نشین …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده ها شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی تحت حمایت رژیم اشغالگر

قدس اشغالی-سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری “وفا” فلسطین گزارش داد: ده ها شهرک نشینان …

أكمل القراءة »

بازداشت 4 نفر فلسطینی در مسجد الاقصی توسط نیروهای اشغالگر “اسرائیل”

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر “اسرائیل” امروز 4 نفر فلسطینی را در مسجد الاقصی بازداشت کردند. ” فراس الدبس” مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی در اداره اوقاف اسلامی به خبرگزاری …

أكمل القراءة »

4 فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی هستند

قدس اشغالی-سانا نظامیان صهیونیست با حمله گسترده به مسجد الاقصی 4 فلسطینی را در دستگیر کردند. به نقل از خبرگزاری فلسطینی “معا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 4 فلسطینی را در جریان …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی تحت حمایت اشغالگر

قدس اشغالی-سانا شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز  مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری “وفا” فلسطین گزارش داد: 53 از شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب المغاربه …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان اسرائیلی به مسجد الاقصی

قدس اشغالی-سانا شهرک نشینان اسرائیلی تحت حراست نیروهای اشغالگر از سوی باب المغاربه به مسجد الاقصی مجددا یورش بردند. خبرگزاری “وفا” توضیح داد: گروه شهرک نشین اسرائیلی به گذشت وگذار …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی تحت حمایت اشغالگر

قدس اشغالی-سانا امروز  شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری “وفا” فلسطین گزارش داد: ده ها از شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب …

أكمل القراءة »

یورش مجدد شهرک نشینان به مسجد الاقصی تحت حمایت اشغالگر

قدس اشغالی-سانا امروز  شهرک نشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند. خبرگزاری “وفا” فلسطین گزارش داد: ده ها از شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب …

أكمل القراءة »