الرئيسية / أرشيف الوسم : دمای (صفحه 3)

أرشيف الوسم : دمای

دمای هوا بیشتر از میزان خود..هوا نیمه آبری خواهد بود

  دمشق- سانا بر اثر امتداد جبهۀ سرد در تمام لایه های هوا، دمای هوا بیشتر از میزان خود به حدود 4-6 درجه سانتیگراد خواهد بود. امروز، ادارۀ هواشناسی پیش …

أكمل القراءة »

دمای هوا کاهش می یابد و هوا بین آفتابی و نیمه آبری

  دمشق- سانا بر اثر امتداد جبهه سرد در تمام لایه های هوا، دمای هوا کاهش می یابد و در میزان خود به حدود 2-4 درجه سانتیگراد خواهد بود. امروز، …

أكمل القراءة »

دمای هوا افزایش می یابد و هوا آفتابی خواهد بود

دمشق- سانا بر اثر امتداد جبهه گرم در تمام لایه های هوا، دمای هوا افزایش می یابد و بیشتر از میزان خود به حدود 2-4 درجه سانتیگراد خواهد بود. امروز، …

أكمل القراءة »

دمای هوا بیشتر از میزان خود..هوا بین آفتابی و نیمه آبری خواهد بود

دمشق-سانا بر اثر امتداد جبهه سرد در تمام لایه های هوا، دمای هوا افزایش می یابد. امروز، ادارۀ هواشناسی پیش بینی کرد که هوا بین آفتابی و نیمه آبری و …

أكمل القراءة »

دمای هوا کاهش می یابد و بیش بینی باران در منطقۀ ساحلی

دمشق- سانا بر اثر امتداد جبهه سرد در تمام لایه های هوا، دمای هوا کاهش می یابد. امروز، ادارۀ هواشناسی پیش بینی کرد که هوا نیمه آبری و باد بی ثبات …

أكمل القراءة »

دمای هوا بیشتر از میزان خود و هوا بین آفتابی و نیمه آبری خواهد بود.

دمشق-سانا بر اثر امتداد جبهه سرد در تمام لایه های هوا، دمای هوا بیشتر از میزان خود به حدود 2 تا 5 درجه سانتیگراد خواهد بود. امروز، ادارۀ هواشناسی پیش بینی کرد که …

أكمل القراءة »

دمای هوا کاهش می یابد و بیشتر از میزان خود به حدود 4 تا 6 درجه سانتیگراد خواهد بود

دمشق-سانا بر اثر امتداد جبهه گرم در تمام لایه های هوا، دمای هوا کاهش می یابد و بیشتر از میزان خود به حدود 4 تا 6 درجه سانتیگراد خواهد بود. امروز، …

أكمل القراءة »

دمای هوا افزایش می یابد و هوا بین آفتابی و آبری

دمشق-سانا بر اثر امتداد جبهه گرم در تمام لایه های هوا، دمای هوا افزایش می یابد. اداره هواشناسی پیش بینی کرد که هوا بین آفتابی و آبری و سرعت باد …

أكمل القراءة »

ادارۀ هواشناسی: دمای هوا کاهش می یابد و هوا بین آبری و بارانی

دمشق- سانا بر اثر امتداد جبهه سرد همراه با بادهای جنوبی غربی در لایه های بالایی هوا، دمای هوا در مناطق کشور کاهش می یابد. اداره هواشناسی پیش بینی کرد …

أكمل القراءة »