مساهل :سفرم به دمشق حامل پیام ها درباره حمایت از مردم سوریه در مواجهه با تروریسم که الجزایر نیز از آن رنج برده است

الجزایر -سانا 

وزیر امور کشورهای آفریقایی و اتحادیه عرب الجزایر”عبد القادر مساهل ” تاکید کرد که سفرم به دمشق حامل پیام هاي درباره حمایت از مردم سوریه در مواجهه با تروریسم که الجزایر نیز از آن رنج برده است.

وی تاکید کرد که الجزایر تروریسم را در دمشق یا هرجای دیگر از جهان محکوم می کنیم چرا که تروریسم در همه جا یکی است.

رسانه های جزایر به نقل از مساهل در در کنفرانسی مطبوعاتی در الجزایر گفت: این سفر همزمان با شصتمین سالروز استقلال سوریه انجام شد که از انقلاب الجزایر حمایت زیادی به عمل آورده و شمار زیادی از الجزایری ها را میزبانی کرد ، وبه برادران سوری خود بگوییم که آشتی ملی، راهکار سیاسی و وحدت هیچ جایگزینی ندارد چرا که این خون مردم سوریه است که ریخته می شود.

 

نیرمین/ثناء