بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت /74ر402/ لیر برای بانک ها و /99ر402/ لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا

 

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه /74ر402 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و /99ر402 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه /374/  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/  97ر448/  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 26ر449/  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 37ر417/ لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

 

نیرمین/ثناء 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …