وزارت خارجه روسیه: هواپیماهای روسیه مواد غذایی وکمک های انسانی را به صورت روزانه به دیر الزور پرتاب می کند

مسکو-سانا

وزارت امور خارجه روسیه بار دیگر موضع خود در مورد سوریه تاکید کرد وگفت که حل وضعیت انسانی در سوریه بدون راه حل سیاسی برای بحران ممکن نیست.

وزارتخانه افزود که هواپیماهای روسیه مواد غذایی وکمک های انسانی را به صورت روزانه به دیر الزور پرتاب خواهد کرد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

بیانیه پایانی نشست کشورهای ضامن “روند آستانه” درباره سوریه

انکارا-سانا روسای جمهوری کشورهای ضامن روند آستانه (روسیه، ایران و ترکیه) در پایان نشست سه …