جنگنده های روسی با همکاری با نیروی هوایی سوریه 285 موضع وابسته به گروه های تروریستی در حامه وادلب وحلب ودیر الزور وریف دمشق ولاذقیه را هدف قرار می دهند

استان ها- سانا

نیروی هوایی در ارتش عربی سوریه عملیات خود در چارچوب نبرد علیه تروریسم تکفیری ادامه داد که عملیات به اماکن تجمع ومخفیگاه ها تروریست های گروهک تروریستی داعش “وارتش فتح” در ریف حماه وادلب را انجام دادند.

در ریف حماه شرقی منبع نشامی به سانا تصریح کرد که جنگنده ها محل تجمع وخودورهای وابسته به تروریست های گروهک تروریستی “داعش” طی سورتی هوایی که محاور تحرکات واماکن حضور آن ها را شمال شرق اثریا ودر جنی العلباوی ورسم التینه ورسم امون والرحراحه وتناهج منهدم کردند.

منبع اشاره کرد که ضربات هوایی جنگنده های ارتش عربی سوریه علیه محل تجمع تروریست های گروه موسوم به “ارتش فتح” در شهر خان شیخون واقع جنوب شهر ادلب با فاصله 70کم موجب نابودی اماکن تجمع تروریست ها وانهدام تسلیحات ومهمات انان شد.

همچنان گروه های تروریستی در صحفه های انتیرنیتی خود به کشته شدن یکی از فرماندهان گروهک تروریستی “داعش” سعودی موسوم به “ابو اسامه الجزراوی” و”عباس ترکستانی” اذعان کردند.

جنگنده های روسیه با همکاری نیور یهوایی سوریه سورتی هوایی به 286 موضع گروه های تروریستی انجام می دهند

در همین راستا منبع نظامی از انجام جنگنده های روسی با همکاری با نیروی هوایی روسیه سورتی هوایی را به 285 موضع گروه های تروریستی تکفیری در حماه وادلب وریف لاذقیه وریف دمشق وحلب ودیر الزور از روز جمعه گذتشه خبر داد.

منبع به سانا تصریح کرد که روزهای جمعه وشنبه گذشته 164 سورتی هوایی از جمله 60 سورتی شبانه انجام دادند که منجر به انهدام 24 مقر فرماندهی و3 کارخانه ساخت بسته های انفجاری وخمپاره های موشکی و233 موضع مستحکم ویک پایگاه ویک آردوگاه وابسته به گروه های تروریستی شد.

ت-م

شاهد أيضاً

انهدام یک پهپاد مهاجم توسط پدافند هوایی ارتش عربی سوریه در نزدیکی پایگاه حمیمیم

لاذقيه-سانا پدافند هوایی سوریه با پهپاد مهاجمی که به پایگاه حمیمیم نزدیک شده بود مقابله …