یک مقام سازمان ملل: آنچه در نوار غزه اتفاق می افتد جهنمی وصف ناپذیر است

نیویورک – سانا

یک مقام سازمان ملل با تاکید اینکه آنچه در نوار غزه در نتیجه تجاوزات مداوم اسرائیل در حال رخ دادن است را نمی توان با کلمات توصیف کرد، و خاطرنشان کرد که وضعیت در آنجا بدتر از توصیف آن به عنوان یک فاجعه یا جهنم است.

به گزارش خبرگزاری وفا ، ادیم ووسورنو ، مقام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل ، در مقابل شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: راستش ، ما نمی توانیم کلمات را برای توصیف آنچه در غزه اتفاق می افتد پیدا کنیم ، و ما آن را به عنوان یک فاجعه ، یک کابوس ، جهنم در زمین توصیف کرده ایم، اما وضعیت همه موارد فوق و بدتر استو توضیح داد که وضعیت نوار غزه به دلیل بمباران مداوم اسرائیل از زمین ، دریا و هوا در حال بدتر شدن است.

وی توضیح داد که 75 درصد از جمعیت غزه یا 1.7 میلیون فلسطینی به زور در داخل غزه آواره شده اند ، و بسیاری از آنها سه یا چهار بار آواره شده اند، و 1.1 میلیون نفر در غزه با سطح فاجعه بار گرسنگی مواجه هستند ، در حالی که نوار همچنان در آستانه قحطی است ، علاوه بر کمبود سوخت و منابع و فشار عظیم بر بخش بهداشت.

وی نیز خواستار حمایت از فلسطینیان ، مسکن آنها و زیرساخت های حیاتی که به آنها وابسته است ، تسهیل دسترسی فوری و بدون مانع بشردوستانه به نوار غزه ، تضمین حفاظت از کارگران بشردوستانه و پرسنل سازمان ملل متحد که در شرایط بسیار دشوار در غزه کار می کنند و تأمین بودجه کافی به ویژه آنرواشد.