وزارت کشاورزی: برنامه ریزی تولید خود برای فصل 2015-2016 بحث کرد

دمشق_سانا

عضو رهبری حزب بعث عربی اشتراکی سوریه ورئیس دفتر کشاورزان دکتر عبد الناصر شفیع با وزیر کشاورزی مهندس احمد القادری ووزیر منابع آبی دکتر کمال الشیخه ورئیس اتحادیه کشاورزان حماد السعود پروژه برنامه ریزی تولیدی فصل کشاورزی 2015-2016 واهداف ومبانی تهیه  آن ودیدگاه آینده به بخش کشاورزی، بحث وگفتگو کردند.

شرکت کنندگان در نشست که در ساختمان وزارت کشاورزی با مشارکت تعداد از نمایندگان وزارتخانه ها وانجمن ها برگزار شده، تهیه برنامه ریزی تولیدی کشاورزی فصل 2015-2016 وچالش های انجام این برنامه ومزایایی استفاده از زمین ها واهداف تولید ونیازهای تولید کشاورزی واستراتیژیک تحقیقات کشاورزی علاوه بر نیازهای سوریه از مواد غذایی ونیازهای بخش عمومی صنعت ، بحث کردند.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

نيروهای اشغالگر ترکیه روستاها در اطراف منطقه عین عیسی در حومه رقه را بمباران کرد

رقه-سانا نیروهای اشغالگر ترکیه چندین منطقه در اطراف منطقه عین عیسی در حومه شمالی رقه …