پیوستن صد ها نفر از منطقه بصری در حومه درعا به روند حل وفصل فراگیر

درعا – سانا

روند حل وفصل فراگیر در استان درعا همچنان ادامه دارد.

خبرنگار سانا اعلام کرد که صد ها نفر از منطقه بصرى در حومه درعا امروز برای پیوستن به روند حل وفصل فراگیر در مرکز کاخ الحوریات در شهر درعا حضور پیدا کردند.