بانوی اول اسماء اسد کوزنتسوا را به حضور پذیرفت

دمشق-سانا

بانوی اول اسماء اسد امروز خانم آنا کوزنتسوا، معاون رئیس دومای دولتی روسیه و معاون دبیر کمیته مرکزی حزب روسیه واحد و هیئت همراهش که در چارچوب گفتگو و هماهنگی دائمی بین دو کشور در سطوح رسمی، پارلمانی و اجتماعی از سوریه بازدید می کند، را به حضور پذیرفت.

در این دیدار وضعیت آشفته بین المللی و تأثیر آن بر جوامع سوریه و روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بانو اسماء اسد گفت که جنگ مدرن، جنگی است که هویت، فرهنگ، اصول، ارزش ها و اعتقادات را هدف قرار می دهد و فقط یک جنگ نظامی نیست، به ویژه که کنترل ذهن جوانان و نسل های آینده عمیق ترین هدف غرب در آنچه در حال حاضر در جهان اتفاق می افتد،است. 

بانو اسماء اسد تاکید کرد که مصونیت بخشیدن به جوانان با حفظ مفاهیم خانواده، جامعه و اخلاق در مقابل مفاهیم لیبرالی مدرن که در انحلال هر آنچه اخلاقی و ارزشی است، مهم‌ترین و عالی‌ترین هدف خلق‌های آزاد است و ما باید به طور مشترک با این چالش مقابله کنیم.

بانو اسماء اسد تاکید کرد که امروز با فرصتی برای همکاری، تلاش های هماهنگ و تبادل تجربیات بین سوریه و روسیه در زمینه های فرهنگی، انسانی و اجتماعی مواجه هستیم، به خصوص که روابط دو کشور اساساً بر اساس احترام متقابل، منافع و اصول مشترک و دوستی عمیق، رسمی و مردمی استوار است.

خانم آنا کوزنتسوا تأکید کرد که سفر وی برای تعمیق روابط قوی و ریشه‌دار بین دو کشور و گسترش دایره پرونده‌هایی است که می‌توان به طور مشترک در پارلمان، از نظر فرهنگی و اجتماعی روی آن کار کرد.

خانم کوزنتسوا همچنین تاکید کرد که سوریه و روسیه برای خیر و صلح تلاش می‌کنند و در یک جبهه ایستاده‌اند و گفت که اساس همکاری دو کشور قبل از هر گونه توافق، دوستی، عزت و اعتماد متقابل است.

خانم کوزنتسوا خاطرنشان کرد که امروز تبادل تجربیات در خصوص چالش های جنگ جدید و اشکال فرهنگی، اجتماعی و نظامی آن یک ضرورت مبرم است، به ویژه اینکه سوریه در مقابله با این خطرات تجربه کسب کرده است که سعی در تخریب ساختار جامعه و گسترش افراط گرایی در آن برای تکه تکه شدن و کنترل آن دارد و این چیزی است که غرب تاکنون موفق به دستیابی به آن نشده است.

خانم کوزنتسوا افزود که جنگ امروز جایی برای امتیاز یا عقب نشینی ندارد و ایستادن در یک سنگر روشن اساس است و این همان کاری است که سوریه در قبال روسیه انجام داده است و انتخابش روشن بود، و تمام جهان صدای مردم آزاده ای را شنید که امروز در کنار روسیه و دیروز با سوریه ایستاده اند و هستند.