گفتگوی رئیس جمهور بشار اسد و شیخ محمد بن زاید در مورد تحولات مثبت در منطقه و همکاری های اقتصادی دو کشور