المقداد و شعبان با حضور در سفارت چین در دمشق درگذشت رئیس جمهور پیشین چین جیانگ زمین تسلیت گفتند

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران و دکتر بثینه شعبان مشاور ویژه ریاست جمهوری امروز با حضور در سفارت جمهوری خلق چین در دمشق درگذشت رئیس پیشین چین جیانگ زمین تسلیت گفتند.

دکتر فیصل المقداد با حضور در سفارت جمهوری خلق چین در دمشق و نگارش متنی در دفتر یادبود، مراتب تسلیت خود را به ملت و رهبری چین عرض نمود.

دکتر بثینه شعبان همچنین در یاداشتی در دفتر یادبود، درگذشت رئیس جمهور پیشین چین که تلاش های بی وقفه برای عزت و رفعت جمهوری خلق چین و دستیابی همه بشریت به آینده بهتری انجام داد، تسلیت گفت.