امضای قرار داد سرمایه گذاری احداث تاسیسات گردشگری چهار ستاره در سایت جول جمال با یک شرکت روسیه

دمشق – سانا

شورای شهر لاذقیه امروز با شرکت روسی سينارا انت قرار داد سرمایه گذاری احداث تاسیسات گردشگری چهار ستاره در سایت جول جمال را امضا کرد.

اين قرارداد توسط رئیس شورای شهر لاذقیه مهندس حسين خالد زنجرلی و مدیر عامل شرکت روسی سينارا انت به امضا رسید.

وزیر گردشگری پس از مراسم امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت: امضای این قرارداد درچهارچوب تقویت روابط راهبردی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردمی و فعال سازی زمینه های همکاری مشترک بین دو کشور دوست صورت گرفت.

به نوبه خود مدیر عامل شرکت سينارا إنت روسیه گفت: این قرارداد برای ما و برای اقتصاد سوریه و فرایند بازسازی سوریه حائز اهمیت است.

رئیس شورای شهر لاذقیه همچنین در این باره توضیح داد: این قرارداد اثرات مثبت بر درآمدهای شورای شهر را به همراه خواهد داشت روند گردشگری داخلی را نیز تقویت خواهد کرد.