سازوکارهای تامین مالی و تضمین های لازم برای سرمایه گذاری … در دومین روز از همایش انرژی های تجدیدپذیر و برق

دمشق – سانا

شرکت کنندگان در اولین همایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و برق در نشست های روز دوم بر مکانیسم های تامین مالی و تضمین های لازم برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره مندی از تجارب کشورهای دیگر و سرمایه گذاری خصوصی در توسعه این بخش تاکید کردند.

اولین جلسه به ریاست دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی برگزار شد.

مدیرکل سازمان سرمایه گذاری سوریه مدین دیاب به نقش این نهاد در ارتقای فرصت های سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و ساده سازی رویه ها اشاره کرد.