وزارت دفاع روسیه: نیروهای ما طی یک روز 34 نقطه تجمع نیروها و تجهیزات نظامی اوکراین را منهدم و 13 پهپاد را سرنگون کردند