واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد: رئیس جمهور اوکراین اتهامات بی اساس علیه کشور من مطرح می کند و ما او را مسئول این اتهامات بی اساس می دانیم

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد: رئیس جمهور اوکراین اتهامات بی اساس علیه کشور من مطرح می کند و ما او را مسئول این اتهامات بی اساس می دانیم

شاهد أيضاً

کشته شدن چهار غیرنظامی در بمباران اوکراین به لوگانسک

لوگانسک – سانا  در نتیجه گلوله باران اوکراینی به شهر بریانکی در جمهوری خلق لوگانسک، …