حضور گسترده در مرکز حل و فصل السبخه در حومه رقه

رقه-سانا

روند حل و فصل در شهرک السبخه در حومه شرقی رقه ادامه دارد که شامل غیرنظامیان تحت تعقیب و سربازان فراری از خدمت سربازی است.

خبرنگار سانا کزارش داد: از زمان افتتاح آن در دوازدهم این ماه، مرکز حل و فصل السبخه در حومه رقه و علیرغم موانعی که شبه نظامیان جدایی طلبانه (قسد) ایجاد کرده اند، شاهد حضور روزانه ده ها نفر بوده است.