حلب … تجمع گسترده در شهرک دیر جمال برای مخالفت با اشغالگری ترکیه

حلب-سانا

اهالی روستای دیر جمال در حومه شمالی حلب در مخالفت با اشغالگر ترکیه ای و مزدورانش و نیز محکومیت اقدامات جنایتکارانه آنها در حق شهروندان سوری تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

ادامه دارد..