بسام صباغ استوارنامه خود را به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار سوریه در نیکاراگوئه تقدیم وزیر خارجه این کشور کرد

نیویورک -سانا

بسام صباغ نماینده دایم سوریه در سازمان ملل  استوارنامه خود را به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار سوریه در نیکاراگوئه تقدیم دينيس مونكادا كوليندريس  وزیر خارجه جمهوری نیکاراگوئه  کرد.

سفیر صباغ درود سلام رئیس جمهور بشار اسد به رئیس جمهور نیکاراگوئه  دانیل اورتگا منتقل و بر عمق روابط تاریخی بین دو کشور دوست تاکید کرد .

وی همچنین تمایل سوریه را برای توسعه روابط و همکاریان در زمینه های مختلف اعلام کرد و هماهنگی های موجود بین دو کشور در مجامع بین المللی را ستود.

وزیر خارجه جمهوری نیکاراگوئه درود و سلام رئیس جمهور نیکاراگوئه به رئیس جمهور بشار اسد و ملت سوریه را به سفیر صباغ ابلاغ کرد.

وی تاکید کرد که رئیس و دولت نیکاراگوئه به تقویت روابط تاریخی بین دو کشور و دفاع از منافع دو ملت ادامه می دهند.

وزیر خارجه نیکاراگوئه مبارزات ملت سوریه در دفاع از حاکمیت و استقلال کشور خود را مورد ستایش قرار داد.