نماینده پارلمان چک: دخالت های نظامی و غيرقانونی آمریکا باعث برهم زدن ثبات سوریه و سایر کشورها شده

براگ-سانا

پاول یلنیچ، عضو مجلس نمایندگان چک، تاکید کرد: دخالت های نظامی و غيرقانونی آمریکا باعث برهم زدن ثبات تعدادی از کشورها مانند سوریه، عراق، لیبی، افغانستان و اوکراین شده است.

وی امروز در مصاحبه با سایت “اوراق پارلمانی” گفت: کشورهای غربی با اطلاعات غلط و جعل حقایق به دنبال توجیه مداخلات غیرقانونی خود در دیگر کشورها هستند.

یلنیچ خاطرنشان کرد: اکنون همه کسانی که از اقدامات واشنگتن انتقاد دارند، نیز به انتشار اطلاعات غلط متهم هستند.

ل.ب