خسارت مادی بر اثر حملات تروریستی در دمشق و سویدا

دمشق-سانا

گروه های تروریستی منطقه های ابو رمانه و الجاحظ و حرستا را در دمشق و ریف دمشق با خمپاره های هاون هدف قرار دادند.

یک منبع در فرماندهی پلیس دمشق به خبرنگار سانا تصریح کرد که این حملات تروریستی منجر به تلفات مادی در مناطق شد.

حمله تروریستی موجب قطع آب آشامیدنی در ریف سویدا

افراد تروریستی چاه آب را در روستای الصوره در شمال سویدا با خمپاره های هاون هدف قرار دادند. این حمله تروریستی موجب قطع شدن آب آشامیدنی در این روستا شد.

م.خ