عــاجــل منبع وزارت خارجه: سوریه تاکید می کند که این اظهارات تلاشی ناموفق برای کاهش فشار تروریست ها در درعا است

اگر کشور خود را دوست دارید.. در انتخابات شرکت کن

اگر کشور خود را دوست دارید.. در انتخابات شرکت کن