عــاجــل یک منبع رسمی در وزارت خارجه: جمهوری عربی سوریه حملات تحریک و ریاکاری که توسط دولت انگلیس و نهاد اتحادیه اروپا درباره وضعیت استان درعا که در چارچوب سیاست خود علیه سوریه و حمایت از تروریسم قرار می گیرد محکوم می کند

مدیرکل پالایشگاه حمص به خبرنگار سانا: یک آتش سوزی در سایت «تقطیر» 100 حمص پس از نشت نفت رخ داد و آتش نشانان در تلاش برای اطفای حریق هستند