رئیس جمهور بشار اسد قانون ایجاد اداره عمومی شیلات و آبزیان را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره /11/ مبنی بر ایجاد سازمان عمومی شیلات و آبزیان را صادر کرد.

 مقر این سازمان استان لاذقیه خواهد بود و هدف ایجاد آن توسعه و حفاظت از منابع شیلات و آبزیان می باشد.