کشته شدن 5 نفر در ایتالی بر اثر نشت گاز کربن

رم-سانا

در پی نشت گاز کربن در یکی از خانه سالمندان در ایتالی پنج نفر جان باختند

شاهد أيضاً

يک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: جمهوری عربی سوریه اقدامات اجباری یک جانبه و نامشروع اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه فدراسیون روسیه که با قوانین بین المللی در تناقض است و یک تجاوز آشکار به امور داخلی روسیه به شمار می رود را به شدت محکوم می کند

يک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: جمهوری عربی سوریه اقدامات اجباری یک …