رییس جمهوری الجزایر بار دیگر برای درمان به آلمان رفت

الجزایر – سانا

عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر برای دومین بار جهت درمان بیماری کرونا به آلمان رفت.

دفتر ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه ‌ای گفت عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر به خاطر عوارض ناشی از کرونا که در پایش ظاهر شده است با هواپیما به آلمان بازگشت.

در این بیانیه آمده است درمان وی چندان جدی نیست و باید در همان سفر قبل به آلمان صورت می‌گرفت.

این بیانیه افزود تبون در آن زمان درمان را به خاطر برخی وظایف که موجب بازگشت وی به کشورش شد به تعویق انداخت.