در برابر رئیس اسد.. دیوب به عنوان سفیر سوریه در ایران سوگند یاد کرد

دمشق-سانا

امروز در برابر آقای «بشار اسد» رئیس جمهور؛ “شفیق دیوب” به عنوان سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرد و پس از آن رئیس‌ اسد با ارائه چندین توصیه به او، برایش آرزوی موفقیت کرد.

در مراسم سوگند، دکتر “فیصل المقداد” وزیر امور خارجه و سوری های مقیم خارج نیز حضور داشت.

لینا