به منظور حمایت از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس، برگزاری “تجمع امید” در میدان امویین در دمشق