ارتش عمليات شدید ومتمرکز خود را ادامه می دهد وشماری از تروریست های خارجی را از بین می برد


استان ها- سانا
ارتش دلاور سوریه عملیات متمرکز را در مناطق متعدد انجام داد و ده ها از تروریست ها را کشته و زخمی کرد.
در استان درعا…

يگان های از ارتش ونیروهای مسلح شماری از افراد گروه های تروریستی تکفیری در درعا بلد ودرعا محطه را از بین بردند و حملۀ تروریستی را به نقاط نظامی نزدیک شهرک حراک ناگام گذاشتند، در همین وقت ارتش عملیات شدید خود را بر مخفیگاه های تروریست ها در جهات مختلف درعا را ادامه می دهد.

منبع نظامی به سانا گفت که واحد از ارتش ونیروهای مسلح عملیات دقیق را ضد مواضع گروه های تروریستی در درعا البلد انجام داد و این عملیات به کشته شدن عده ای از تروریست ها و منهدم کردن توپخانه و خودروها متعلق به تروریست ها در گمرک قدیم و خیابان بجاجه منجر شد و از بین کشته ها ابو زید چچنی وابو همام می باشند.

منبع اشاره کرد که شماری از تروریست ها در جنوب غرب میدان بصری در درعا محطه نیز کشته وزخمی شدند.

و در شهرك حراك در ریف شرقی درعا یگانی از ارتش مقاوم سوریه حملۀ تروریستی را به یکی از نقاط نظامی جلوگیری کرد و تعدادی از تروریست ها را  کشته و مجروح کرد و تسلیحات و مهمات آنان را که برخی از آن  اسرائیلی هستند, منهدم کرد.

منبع افزود که واحد از ارتش و نیروهای مسلح عناصر گروه تروریستی تکفیری را در غرب نقطه مضحه در شیخ مسکین به هلاکت رساند و خودروی آنان را نیز در راه شیخ مسکین_قرفا نابود کرد و ده ها نفر از تروریست ها را در شرق سنتر در شهرک نعیمه از بین برد.

منبع تاكيد کرد که یگانی دیگر از ارتش خودرها متعلق به تروریست ها را در منطقۀ لجاه هدف قرار داد.

و در ريف شمالي غربي يگان های ارتش عملیات دقیق خود را علیه مقرهای تروریستی برای قطع خطوط امداد رسانی آنان با دشمن اسرائیلی در منطقۀ جیدور حوران ادامه می دهند  در حالی که استحکاماتی گروه های تروریستی در آن منطقه فرو می ریزد.

همچنین واحدهای از ارتش ونیروهای مسلح شماری از تروریست ها را در تل عنتر از بین بردند و 2 خودروی تروریستی را در منطقه لجاه منهدم کردند.
در استان ریف قنیطره…

يگان های از ارتش ونیروهای مسلح تعدادی از تروریست های گروه های تروریستی تکفیری که از زمین های اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی، عمق استراتژیکی ونقطه اصلی برای حمله کردن به شهروندان روستاها وشهرک های آن منطقه گرفتند؛ کشته وزخمی کردند.

منبع نظامی به سانا گفت که واحد از ارتش شجاع سوریه مواضع گروه های تروریستی را نزدیگ سد ام عظام در جنوب شرق شهر قنیطره هدف قرار داد و این عملیات به کشته وزخمی شدن ده ها تن از تروریست ها و نابود کردن اسلحه بیشرفته و مقادیر مهمات آنان منجر شد.

منبع اضافه كرد كه يگان های از ارتش تعدادی از تروریست ها را در روستای ام باطنه در شرق شهر قنیطره به فاصله 6 کیلومتر به هلاکت رساندند.
منبع اشاره كرد كه شماری از افراد گروه های تروریستی تکفیری ضمن عملیات ارتش در روستای حمیدیه در جهت غربی  استان قنیطره که نقطه تامین بین گروه تروریستی جبهه نصره ورژیم صهیونیستی در نظر گرفته شده است؛ کشته و مجروح شدند.

منبع اشاره کرد که واحد از ارتش ونیروهای مسلح مخفیگاه های تروریست ها و اسلحه سنگین آنان را در روستای مسحره شرق شهر قنیطره 12 کیلو متر منهدم کرد.
در حالی که واحد فنی از ارتش سوریه 3 بمب دست ساز را در طریق بین مزرعه های امل و روستای طرنجه، خنثی کرد.
در استان ریف حمص…
یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عملیات متمرکز را ضد مقرات گروه های تروریستی تکفیری در رستن و تلبیسه انجام دادند و تلاش تروریست ها برای حمله به ساکنان روستاهای مکسر حصان و جب جراح و میدان گاز /ارک/ را در ریف شرقی حمص، ناگام گذاشتند.
منبع نظامی به سانا گفت که واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح تلاش تروریست ها برای حمله از سوی روستای عنق هوا بر ساکنان روستای مکسر حصان و منطقۀ جب جراح شرق شهر حمص، جلوگیری کردند.
منبع افزود که یگان های ارتش شجاع سوریه مواضع گروه های تروریستی تکفیری را در روستاهای مسعده طفحه و رحوم و ام ریش در منطقۀ جب جراح، از بین بردند و تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساندند.منبع اشاره کرد که یگانی از ارتش و نیروهای مسلح تلاش تروریست ها برای حمله بر میدان گاز / ارک/ شمال شرق تدمر را ناگام گذاشت.همچنین، یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عملیات خود را ضد گروه های تروریستی تکفیری در ریف شمالی حمص ادامه دادند و نتیجۀ این عملیات، ده ها از افراد آن در تلبیسه و رستن کشته و زخمی شدند. خبرنگار سانا در شهر تدمر گفت که مقامات مسئول همۀ عناصر گروه تروریستی تکفیری که قصد حمله به پروژۀ آب های چاه خفته شرق شهر تدمر داشتند، به هلاکت رساندند.

و گروه های تروریستی در صفحه های اینترنتی خود اعتراف کردند که ده ها نفر از افراد آنها از جمله / عبد اللطیف محمد صویص/، در تلبیسه کشته شدند.

در استان لاذقیه…

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از تروریست ها را که ملیت آنان فلسطینی و اردنی و تونسی و مغربی است، در ریف شمالی لاذقیه از بین بردند و یک انبار موشک ها و لانچر راکت انداز و کارخانۀ ساختن بمب ها و خمپاره ها را نیز منهدم کردند.

منبع تأکید کرد که عملیات ارتش به نابود کردن انبار موشک ها در روستای شیخ زاهر و خودروهای متعدد در روستای ناجیه و لانچر راکت انداز در اطراف سد برادون، منجر شد.

منبع افزود که واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح صدمات مستقیم  و شدید را در صفوف گروه های تروریستی تکفیری در دروشان و سکریه محقق کردند و ده ها از تروریست ها از جمله / فلسطینی عمر نیسانی و اردنیان انس دراوشه و معین صوالی و مغربی الحبیب درویش و تروریست تونسی مهدی حشاوی/را از بین بردند.

منبع اضافه کرد که یک کارخانۀ بمب دست ساز و خمپاره های توپخانۀ جهنم و تعدادی از خودروها که حامل مسلسل های سنگین، منهدم شد.

 در استان ریف حماه…
منبع گفت که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح مقرات گروه های تروریستی تکفیری را در روستاهای کفر زیتا و لطامنه شمال غرب شهر حماه هدف قر ار دادند و تلفات زیادی را به آنان در اسلحه و مهمات وارد کردند و عده ای از تروریست ها را نیز به هلاکت رساندند.
و در ریف سلمیه، واحدهای ارتش شجاع سوریه ضربات مهلک را علیه مخفیگاه های گروه های تروریستی تکفیری در روستاهای سرحا و رهجان وارد کردند و ده ها از کشته ها و زخمی ها را در صفوف آنا بر جا گذاشتند.
در استان ریف ادلب…
منبع نظامی به سانا گفت که ارتش مقاوم سوریه عملیات متمرکز را در درستاهای منطقۀ ابو ضهور انجام داد.منبع اشاره کرد که این عملیات به کشته شدن تعدادی از تروریست ها و نابود کردن تسلیحات و مهمات در روستاهای تل سلمو و هوته و قرع غزال و شوحه و رابیه و حمیدیه و ام جرین، منجر شد.منبع افزود که یگان های از ارتش و نیروهای مسلح تعدادی از کشته ها را در صفوف گروه های تروریستی تکفیری در روستاهای تل عاس و مزیونه و دویر و خفیه و خان شیخون و تمانعه و کوه اکراد و جسر شغور در ریف ادلب، برجا گذاشتند.

 

نیرمین خلیل، هانی طعمه
ت-م