خارجه : کارهای تروریستی تصمیم سوریه برای مبارزه با تروریسم را ضعیف نمی کنند

دمشق – سانا

وزارت خارجه سوریه نامه هایی به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد در باره حمله تروریستی اخیر به اتوبوس نقل عمومی در دمشق ارسال کرد.

سوریه در این دو نامه این حمله تروریستی را محکوم کرد .

و در این دو نامه آمده است که کارهای تروریستی تصمیم سوریه برای مبارزه با تروریسم را ضعیف نمی کند .

محمد ب

ت-م

شاهد أيضاً

واکنش شدید اللحن وزارت امور خارجه سوریه به گزارش “تیم بازرسی و شناسایی هویت” درباره حادثه ادعایی سراقب

دمشق-سانا وزارت خارجه در واکنش به گزارش موسوم به “تیم بازرسی و شناسایی هویت” درباره …